خرید مدرک رشته پروتز دندان

رشته پروتز دندان - ایران تحصیل

رشته پروتز دندان چیست؟ اصولاً هر وسیله دندانی که جایگزین دندان از دست رفته یا پوشاندن عیب دندانی شود، پروتز دندان نامیده می شود. وقتی دندانی به هر دلیلی از دست می‌رود یا کشیده می‌شود، جای آن دندان برای همیشه خالی می‌ماند. مگر اینکه این خلاء با روش ها پر شود. پروتز دندان مهمترین روش […]